Section

De val van Rome leidde tot de opkomst van de huidige wijncultuur.

Afgelopen mei werden onder een Noord-Italiaanse wijngaard de resten van een prachtige Romeinse mozaïekvloer gevonden. Dit veroorzaakte grote opwinding in de internationale wijnwereld en was opnieuw een herinnering aan de enorme invloed van de oude Romeinen op onze wijncultuur..

Romeinse soldaten die naar het noorden marcheerden om Gallië, zoals Frankrijk toen heette, en andere delen van Europa te veroveren, droegen grote amforen wijn met zich mee, samen met hun zwaarden en schilden. Toen de veldslagen waren gewonnen en de soldaten met land waren afbetaald, ruilden ze hun zwaarden in voor ploegscharen en plantten ze wijnstokken.

De Romeinen maakten niet alleen wijn, ze hadden ook veel kennis van bodemsoorten, aanplant, snoeien en opbinden, waarbij ze de wijnstokken vaak in bomen lieten groeien.

Hun kennis hield niet op in de wijngaard. Ze bewaarden betere jaargangen en schreven over de gemaakte wijnen. In het licht van de vrij expliciete bewoordingen van destijdse dichters over "robijn venijn" of & "het zwarte gif van Corsica", zou men zelfs kunnen zeggen dat de Romeinen de wijnkritiek hebben uitgevonden.

Vandaag putten we nog steeds uit de Romeinse geplogenheden. Veel wijnhuizen kiezen ervoor om terug te gaan naar het gisten in amforen, zoals gebruikelijk was in het Romeinse Rijk. En in de noordelijke Rhône her beplanten wijnboeren ter ziele gegane wijngaarden die twee millennia geleden werden geprezen en na het uiteenvallen van het Romeinse Rijk werden verwaarloosd.

Ook de wijngaarden op de Vesuvius, die bij de uitbarsting van de vulkaan werden bedolven, krijgen nieuw leven ingeblazen. Mede op basis van geschriften van Plinius de Oudere hebben archeologen en wijnbouwers de percelen teruggevonden en profiteren zij nu van de rijke vulkanische bodem.

Onze moderne houding tegenover wijn is vooral vergelijkbaar met die van de oude Romeinen. Zij beschouwden wijn als een universeel recht, en niet als het voorrecht van de elite. Voor hen was wijnplezier, ontspanning en ritueel.

"Denk eraan", schreef de Romeinse dichter Horatius, "om de somberheid en de zorgen van het leven te eindigen met milde wijn."

Dat advies is nu nog net zo goed als het toen was.
En misschien is de wijn ook niet eens zo anders.