Register your bubble

loading

Don't forget to add all your friends to the registration. Just their names is enough... Click on "Add an extra person"


Thanks!

Thank you %firstname%!

All the data you just entered will be deleted after 4 weeks.

Met het invullen van dit formulier ga ik akkoord met de gegevensverwerking onder artikel 6, c van de GDPR) en het relevante Ministerieel Besluit.

AANWEZIGHEIDSFORMULIER COVID-19 - GASTEN HORECA

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 23 juli 2020 beslist dat horecazaken de aanwezigheid van hun gasten moeten noteren. Dit komt er niet zomaar: de COVID-19 pandemie woedt opnieuw in volle hevigheid, en dit is slechts één van de maatregelen genomen om jou, je familie, vrienden en de andere klanten beter te kunnen beschermen. Jouw en hun gezondheid staat op nummer één!

We begrijpen dat je bezorgd bent om de verwerking van je persoonsgegevens. We verwerken de gegevens in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de crisiscel van Provincie Antwerpen. We houden je gegevens bij voor een duurtijd van 4 weken, waarna die onherroepelijk en automatisch worden vernietigd. Enkel in het geval van een vastgestelde besmetting, worden jouw gegevens verder gecommuniceerd naar de bevoegde overheidsdiensten. Indien je "Want to receive our e-mails?" niet hebt aangeduid gebruiken we in geen geval je gegevens voor marketing- of andere doeleinden dan tracing in het kader van de COVID-19 pandemie.

Even juridisch: op welke basis verwerken we je gegevens?

Je hebt vast al gehoord over de ‘GDPR’: de ‘General Data Protection Regulation’. Dat is een strenge Europese regelgeving die ervoor zorgt dat je privacy beter is beschermd. We verwerken je gegevens, direct in opdracht van de overheid, en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op grond van artikel 6, c (“noodzakelijke verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Indien je vragen hebt over deze verwerking, of je wil een verzoek dan wel klacht indienen, kan je de Data Protection Officer van het Agentschap Zorg & Gezondheid contacteren via veiligheidsconsulent.zg@vlaanderen.be.